DANA INFORAMCJA

Dana wiadomość może nie zawierać informacji dla jednego obiektu, natomiast dla innego tak; zależy to od adresu, pod jaki kierujemy zestaw sygnałów stanowiących określoną wiadomość. Stąd wniosek, iż nie ma infor­macji bez adresata. Pojęcie informacji i rozbudowana na jego bazie teo­ria informacji stały się ważnymi narzędziami współ­czesnej teorii poznania, wzbogaciły jej metody, a także metody badań naukowych. W procesach poznawczych, jak zresztą w każdym działaniu, człowiek pobiera, prze­twarza i wytwarza informacje, czerpiąc je właściwie z trzech źródeł:dziedzicznych — uzyskane z nich informacje słu­żą do „gry biologicznej” człowieka ze środowiskiem, w którym bytuje;  społecznych — będących skarbnicą wiedzy, jaką ludzkość nagromadziła w ciągu wieków w postaci dzieł naukowych, pomników kultury itp.;  osobistych — z doświadczenia i przeżyć własnych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!