CHARAKTER ODBICIA

Gnozeologiczno-ontologiczny charakter odbicia wyrażają łącznie teoria poznania (gnozeologia nazywana jest też episte­mologią) i nauka o bycie (antologia). Pierwsza zajmuje się zja­wiskiem odbicia jako jedną z form poznawczych rzeczywisto­ści (bytu), m. in. przedmiotem, treścią i granicami poznania oraz kryteriami oceny procesów poznawczych; druga — cha­rakterem i strukturą rzeczywistości, tj. współzależnościami między zdarzeniami i przedmiotami oraz prawidłowościami, którym te współzależności podlegają. W drugim ujęciu wystę­puje tzw. determinizm ontologiczny w wersji nadanej mu przez materializm dialektyczny.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!