CELOWE DZIAŁANIE

Zwracając uwagę na funkcjonalną analogię między działaniem maszyn ze sprzężeniem zwrotnym a mó­zgiem lub centralnym układem nerwowym, N. Wiener porównuje niektóre naruszenia funkcji mózgu („prze­męczenie nerwowe”) nawet z odmową maszyny prze­ciążonej nadmiarem rozkazów wejściowych, np. kiedy urządzenia pamięciowe lub „pamięć” maszyny nie jest w stanie przechować takiej liczby (rozkazów, która nie­zbędna jest do panowania nad sytuacją. Także celowe działanie człowieka zmierzające w kierunku przystoso­wania się do środowiska i warunków można porówny­wać z działaniem serwomechanizmów. Jednak pomimo tych analogii, wydawałoby się bliskich, nawet takie pojęcia wspólne, jak np. pamięć, rozkaz, decyzja, zna­czą coś innego w odniesieniu do maszyny, a coś innego w wypadku człowieka.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Jestem z zawodu socjologiem i badanie relacji społecznych między ludźmi to moja praca ale i ogromne zainteresowanie. Jeśli podobają Ci się treści zawarte na moim serwisie to zapraszam do likowania na fb i komentowania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)